logo
Boks 244, 2071 Råholt • Telf.: +47 63 95 90 90 • Fax: +47 63 95 41 66 • E-post: post@norskfisk.no • [Oppdatert 06.04.16]
Historie

Startside


Annonser og
abonnement - priser


Produksjonsplan


Tidligere utgivelser


Duellen


 

Norsk Fiskerinæring kommer ut med over 130 sider aktuelt lesestoff om norsk sjømatnæring hver måned.
Norsk Fiskerinæring tar standpunkt og holder deg orientert om den aktuelle fiskeripolitiske debatten.
Send en mail til post@norskfisk.no eller
Bestill abonnement her.

Innhold i siste nummer her.AKTUELL
KOMMENTAR

Fiskeribladet-
Fiskaren
på bærtur!

Onsdag 6. april var en svart
dag for norsk fiskeri-
journalistikk. Og en ødeleg-
gende dag for redaktør
Øystein Hage og
«FiskeribladetFiskaren».
Siden ble det bare verre.
Nå må Pål Korneliussen
snarest beklage og
rydde opp.


organisasjoner

Norsk
Sjømatnæring 2015

Hvem er Hvem i Sjømatnæringen 2013

organisasjoner

Norsk
Fiskeindustri 2015

organisasjoner

Norsk
Havbruk 2016