logo
Boks 244, 2071 Råholt • Telefon: 63 95 90 90 • Fax: 63 95 41 66 • E-post: post@norskfisk.no
Historie

Startside


Annonser og
abonnement - priser


Produksjonsplan


Tidligere utgivelser


Duellen


 

 

 

 

PRODUKSJONSPLAN

Last ned produksjonplan 2018.pdf her

Norsk Fiskerinæring” utkommer med 12 nummer i 2018. Sidetall pr. utgave vil være over 130. Bladet utkommer i papir og digitalt. I tillegg utgir vi unike bøker og oppslagsverk til nytte for alle med interesse for næringen.
Se foreløpig produksjonsplan med noen av de konferansene vi deltar på gjennom året.
Ved annonsering vil materiellfristen være ca. 1-2 uker før utgivelse. Vi kan bistå med utarbeidelse av annonsemateriell.

Utgivelser
Nr. 1 - 7. februar 2017 all time high - et tilbakeblikk / Artikler med studier som tema
Nr. 2 - 2. mars Norges 30 største fiskebåtrederier
Nr. 3 - 20. april Årbok Norsk Sjømatnæring 2017 følger som bilag
Nr. 4 - 18. mai Norges 100 største sjømatbedrifter
Nr. 5 - 15. juni Norges 50 største oppdrettsbedrifter
Nr. 6/7 - 10.august Messeutgave Nor-Fishing 2018
Nr. 8 - 21. september  
Nr. 9 - 19. oktober  
Nr. 10 - 16. november  
Nr. 11/12 - 14. desember Jul- og nyttårsnummer
   
Årbok - april Norsk Sjømatnæring 2018
Hvem er Hvem - februar Omtale av 1.000 sentrale aktører i norsk sjømatnæring