INNHOLD

"Norsk Fiskerinæring" nr. 6/7 – 2017

 

 


Mitsubishis mann på laksen
Han leder verdens tredje største oppdrettsselskap, i fjor med en omsetning på 8,5 milliarder kroner og 3.500 ansatte. Han bor på Nesbru i Asker, har over 130 reisedøgn i året og styrer et kon­sern med oppdrettsaktiviteter i Norge, Canada og Chile. Vi har møtt Geir Molvik, som må til Japan for å møte eierne.


Hvem passer best for meg?
Mandag 11. september skal folket bestemme hvem som skal styre Norge i de neste fire årene. Er du i tvil om hvilket parti som passer best for deg, bør du lese artikkelen fra side 52.

 

100.000 torsketrålere!
Folk på Østlandet vet skremmende lite om fiskerinæringen. Det er de som tror at Norge har 100.000 torsketrålere, og de som mener at vi fisker syv tonn fisk i året. Vi har sjekket hva østlendin­gene faktisk vet.
  Les også  

Ferdigsnakka med journalist Simen Sætre
«Morgenbladet» har snakket med forbannede lakseforskere. Vi har snakket med han i avisen som snakket med dem.


Storkommunen Senja

Vi foregriper begivenhetenes gang og skriver om sjømatnæringen i den nye storkommunen Senja, som etter planen skal se dagens lys 1. januar 2020. Den vil bli en av landets største fiskerikommun­er.

Blå kamp om de grønne
Vegetarianerne skyver fisken og kjøttet til side. Men løpet er ikke kjørt for sjømaten.


7-mils støvler i havbruk
Ideen er god, timingen er dårlig. Ordningen med utviklingstilla­telser i oppdrett kom på et farlig tidspunkt.

Norge rykker frem
De to største er fortsatt japanske. Men nå har Marine Harvest kjempet seg opp på pallen blant verdens største sjømatselskaper.


NRS fyller 25
Norway Royal Salmon ASA kan feire 25-års jubileum. Ingen av stifterne så for seg utviklingen som skulle komme.


Menn møter (fortsatt) menn!
Det er ti år siden ”handlingsplan for økt kvinneandel i marin sektor” ble lagt frem. Vi har sjekket status. Fortsatt klinger tittelen ”Fra mannsdominans til likeverd” godt i sjømatnæringen.


Satser i India

Polar Quality i Bodø har passert milliarden i omsetning. Nå satser eksportselskapet friskt i India.
.

Verdenskrig mot lakselusa
Den er en pest og plage i Norge. Men vi er ikke alene i kampen mot lakselusa. Prinsippene er stort sett de samme i alle land.

Hva bør oppta sjømatnæringen?
Vi har intervjuet 12 personer om hva fiskerinæringens folk bør være opptatt av, og om hvor markedsmulighetene er størst.