INNHOLD

"Norsk Fiskerinæring" nr. 8 – 2017

 

 


På tomannshånd med Bjørn Margido Wiggen
I 2012 fikk han brått sparken som konsernsjef i Orkla. Siden har han vært med på et eventyr nesten uten sidestykke i norsk sjømatnæring. På litt over to år har Insula vokst fra noen hundre millioner kroner i omsetning til over 7 milliarder. Månedens intervjuobjekt har sittet ved roret hele veien.


«Rekeland» ytterst i Oslofjorden
I serien om norske fiskerikommuner er vi kommet til Hvaler og Fredrikstad. Å påstå at sjømatnæringen preger utviklingen i disse kommunene, vil være feil. Men ingen steder øst for Egersund landes mer fisk enn i Utgårdskilen. Det aller meste er reker!

 

Medisintran til verden, vyer for Norge
Da Aksel Holm overtok ledelsen av familiefirmaet Oluf Holm AS i Ålesund i 1916, startet en langvarig og sterk vekst. De neste 20 årene var Holm en av de mest ekspansive og nytenkende industrilederne i landet.
  Les også  

Bildet i klasserommet
I dag er det blitt veldig populært blant politikere å snakke om «havrommet». Av og til lurer Knut Arne Høyvik på om de tror at de har funnet opp havet på nytt. Det har de ikke!


Mer byråkrati og økte kostnader

1. januar 2018 trer den nye forskriften om krav til teknisk standard for landbasert oppdrett i kraft. Sertifiseringsselskaper og rådgivere går gode tider i møte. For smoltprodusentene blir det mer byråkrati og økte kostnader, spår våre advokater.

Politisk viktig — økonomisk en parentes!
I dette nummeret drar vi i gang en ny serie om de ulike fartøygruppene i den norske fiskeflåten. Vi starter med de minste, dvs. gruppen under 11 meter.


Ferdigsnakka med Ann-Kristin Westberg
I sommer dro hun til London for å prøve og finne frem til felles kriterier for hvordan fiskekvoter skal fordeles. Det ble med forsøket. — Men partene kom i alle fall nærmere hverandre, konkluderer Westberg i ettertid.

I skyggen av laksen!
I Norge produserer vi rundt 70.000 tonn ørret per år. Vi produserer 15 ganger så mye laks. Ørretoppdrett er med andre ord en næring for spesielt interesserte. I øyeblikket dog minst like lønnsomt som å oppdrette laks.


Kunnskapsfabrikkskipet
Dåpen er unnagjort og «Granit» er omsider i full sving på havet. Nå skal det 81 meter lange fabrikkskipet bevise at det fortjener karakteristikken «flaggskipet» i den norske fiskeflåten.


Pelagisk Arena 2017
I slutten av august var pelagisk sektor samlet i Ålesund til konferansen Pelagisk Arena. Sigurd Teige, Janne-Grethe Strand Aasnæs og Geir Sperre samtalte om bransjens utfordringer.


Det kokte på Aqua Nor!

Med over 27.000 besøkende og god stemning ble Aqua Nor 2017 en stor suksess. Vi har som vanlig snakket med noen av utstillerne etter messen.

Innovasjon på død og liv
Som vanlig etter messedagene i Trondheim ser vi nærmere på de selskapen som ble nominert til Innovasjonsprisen. Seieren gikk til en ny løsning for human avlivning av oppdrettsfisk.