Norsk Fiskerinæring nr. 3 - 2018.
• DUELLEN •
 

Øyvind Andre Haram

Janne Log

 
 

Spørsmål 1:
Hva fisker selskapet Calanus AS?

Spørsmål 2:
Franskeide Primex Industrier satser på filetproduks­jon i Norge. Hvor ligger anlegget?

Spørsmål 3:
Marine Harvest ASA er Norges største sjømatselskap. Hva var omsetningen i 2017?

Spørsmål 4:
Hvem har overtatt som ny adm. direktør i Nergård-konsernet?

Spørsmål 5:
Hva slags type fiskebåt er nye «Veidar»?

Spørsmål 6:
I mars måned i år eksporterte Norge fersk oppdret­tslaks for over 100 millioner kroner til 14 land. Til hvilket land var snittprisen høyest?

Spørsmål 7:
En kjent fiskerimann ble nylig tildelt Kongens fort­jenstmedalje i gull. Hvem?

Spørsmål 8:
I oppdrettssammenheng; hva står forkortelsen RAS for?

Spørsmål 9:
Nylig ble en helt ny fiskemelfabrikk åpnet på Karmøy. Hva heter dette selskapet?

Spørsmål 10:
Hvilke tre personer har vært Fiskeridirektører de siste 30 årene?

 

Svarene finner du nederst på siden

 
Haram Log
7 5,5
Vi gratulerer vinneren!

 


Tidligere deltakere i duellen

Svar

Svar: 1. Raudåte. 2. På Myre i Øksnes kommune. 3. 3.649,4 mil­lioner euro, eller ganske nøyaktig 34 milliarder norske kroner. 4. Ari Josefsson. 5. Det er et autolinefartøy. 6. Sør-Korea, med 74,50 kroner per kilo. 7. Inge Halstensen. 8. Det står for «Recirculating Aquaculture System» (resirkuleringsanlegg). 9. Karmsund Protein AS. 10. Viggo Jan Olsen (1988-1996), Peter Gullestad (1996-2008) og Liv Holmefjord (2008-).

 
Om du klarer 10 poeng – gi oss beskjed! E-mail: post@norskfisk.no
 

Tilbake til hovedmenyen