Norsk Fiskerinæring nr. 6/7 - 2017.
• DUELLEN •
 

Renate Larsen

Mariann Frantsen

 
 

Spørsmål 1:
Hvor ble konferansen «Havblikk» arrangert?

Spørsmål 2:
Hva er kvoterådet for torsk i Barentshavet i 2018?

Spørsmål 3:
Hva er NAIS en forkortelse for?

Spørsmål 4:
Hva slags båt er «Steigen»?

Spørsmål 5:
I hvilket år ble snøkrabber for første gang regis­trert i Barentshavet av russiske forskere?

Spørsmål 6:
Hva står forkortelsen PD for i sjømatsammenheng?

Spørsmål 7:
Hva har Helga Pedersen, Elisabeth Aspaker, Lisbeth Berg-Hansen og Harald T. Nesvik til felles i høst?

Spørsmål 8:
Hva er Blue Fish?

Spørsmål 9:
Hvilken del av norsk sjømatnæring er organisert i Blue Legasea?

Spørsmål 10:
Er det Nor-Fishing eller Aqua Nor i august 2017?

 

Svarene finner du nederst på siden

 
Larsen Fransen
5,5 7,5
Vi gratulerer vinneren!

 


Tidligere deltakere i duellen

Svar

Svar: 1. I Midsund utenfor Molde. 2. 712.000 tonn. 3. En forkor­telse for stiftelsen North Atlantic Institute for Sustainable fishing. 4. En brønnbåt. 5. Det var i 1996. 6. Det står for Pancreas disease eller Pankreassykdom. 7. De forlater alle Stor­tinget i 2017. 8. Blue Fish er en fiskerimesse som skal ar­rangeres hvert andre år i Ålesund. 9. Den marine ingrediensindus­trien. 10. Det er Aqua Nor.
 
Om du klarer 10 poeng – gi oss beskjed! E-mail: post@norskfisk.no
 

Tilbake til hovedmenyen